Provoz dětské skupiny

Denní provoz dětské skupiny je od 7:00 do 18:00 hodin. Příchod dětí nejpozději do 7.50 hodin, od 8:00 začíná řízený program. Vyzvednutí dítěte po obědě v době mezi 12:00 a 12:30 hod. Prosíme rodiče o setrvání v prostoru šatny. Paní učitelka děti do šaten přivede.
Vyzvednutí dítěte v odpoledních hodinách je možné od 14:30 hod. Ve výjimečných případech dříve po domluvě s učitelkou. Rodiče si mohou dítě vyzvednout ve třídě školky.
 Vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí je důležité, aby byly děti doprovázeny zákonným zástupcem až do třídy. Neposílejte, prosím, Vaše děti po schodech samotné. Pokud dítě bude vyzvedat někdo jiný než rodiče, je nutné toto předem nahlásit a předat ve školce písemný souhlas se jménem osoby, která dítě vyzvedne.
STRAVA A PITNÝ REŽIM
Jídlo je podáváno 3xdenně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. 
ODHLÁŠENÍ OBĚDA
Prosíme odhlásit oběd nejpozději den předem do 11:00 hodin. První den absence je možné oběd vyzvednout.
ABSENCE A NÁHRADY
V případě, že nebude Vaše dítě přítomno ve školce déle jak tři týdny kalendářního měsíce, převedeme polovinu školného do měsíce dalšího. Toto se týká pouze dětí  s každodenní docházkou. Ostatní děti si mohou docházku nahradit v náhradních dnech, na kterých se rodiče dohodnou s učitelkou. Počet náhradních hodin je maximálně 10 za půl roku. Pokud tyto hodiny nebudou vybrány, propadají.
Nepřítomnost dítěte musí rodiče ohlásit telefonicky, nebo emailem do 8 hodiny ranní téhož dne, lépe je ale dítě omlouvat den předchozí. Pokud tak rodiče neučiní, absence dítěte nebude omluvena, tudíž nemá nárok na náhradní dny. 

S ohledem na zdraví všech – pokud jeví dítě viditelné známky nemoci (rýma, kašel, vyrážka apod.), nebude do kolektivu přijato. Stane-li se, že se nemoc u dítěte projeví během pobytu v miniškolce, voláme neprodleně rodičům, aby si dítko co nejdříve vyzvedli. Pevně věříme, že tento náš postoj všichni rodiče pochopí a souhlasí s ním. Těšíme se na spolupráci.

Kolektiv dětské skupiny