Mgr. Blanka Zemanová

Objednávání a kontakt:
e-mail: detskypsycholog@email.cz
telefon: +420 723 303 397
IČO: 87 52 72 51

životopis

Co nabízím:

Nabízím psychologické služby ve formě poradenství a terapie pro děti, dospívající a jejich rodiče.

Tématy našich setkání mohou být:

     poradenství ve výchovných otázkách (odměny a tresty, hranice, děti neposedné či „zlobivé“…)

     náročné situace v rodinném životě (rozvodová situace, obnovená rodina, vztahy mezi sourozenci, ztráta rodiče …)

      obtíže se školní docházkou (potíže s adaptací v mateřské či základní škole, šikana, stres z nároků školy, obtíže se sociálním začleněním do kolektivu apod.)

     dlouhodobější terapeutické vedení při neurotických projevech, emočních výkyvech, po traumatizujících životních událostech

Forma spolupráce se vždy odvíjí od konkrétní potřeby klienta – může jít o jednorázovou poradenskou konzultaci nebo dlouhodobější terapeutickou podporu.

Na konzultaci je třeba se vždy předem objednat buď emailem na adrese detskypsycholog@email.cz, nebo telefonicky na čísle 723 303 397.

(v době konzultací nezvedám telefon, je možné poslat SMS nebo se Vám ozvu zpět, jakmile to bude možné).

 

Sezení trvá obvykle 60 minut a je plně hrazeno klientem v hotovosti na místě.

Cena vstupní konzultace je 700 Kč, každé další sezení v ceně 800 Kč.

Domluvené termíny považuji za závazné, klient hradí i neuskutečněné setkání, pokud ho nezruší do 18 h předcházejícího dne.

 

Ve své práci vycházím z principů Gestalt terapie, která klade důraz na vztah mezi terapeutem a klientem, na uvědomování si vlastních potřeb a pocitů, na prožitky. V práci s dětmi používám především pro ně přirozenou hru, využíváme modelínu, hlínu, pískoviště.

 

Veškeré informace, které zazní během našich setkání, jsou důvěrné, jsem vůči klientům vázána mlčenlivostí.

Tato soukromá praxe není zdravotnickým zařízením.