Aktuálně

 


ROZDĚLENÍ TŘÍD
V letošním školním roce 2018/2019 máme v naší Miniškolce Koupák __ třídy.
Děti jsou rozděleny podle věku a dosažené úrovně znalostí.
Náplň činností vychází z měsíčních témat Miniškolky.
Podrobnější informace naleznete na informační nástěnce v Miniškolce.


Kolektiv Miniškolky Koupák 
Bc. Dana Tichá
Monika Viglášová
Nia Howells Šormová


ABSENCE A NÁHRADY
V případě, že je dítě řádně omluveno (nejpozději do 8. hodiny ranní dne, kdy ve školce chybí) máte nárok na výběr náhradní hodiny.
Počet náhradní hodin je deset za půl roku:
září – únor – k dispozici 10 náhradních hodin
březen – srpen – k dispozici 10 náhradních hodin


V případě, že nebude Vaše dítě přítomno ve školce déle jak tři týdny kalendářního měsíce, převedeme polovinu školného do měsíce dalšího. Toto se týká pouze dětí s každodenní docházkou. Ostatní děti si mohou docházku nahradit v náhradních dnech, na kterých se rodiče dohodnou s učitelkou. Počet náhradních hodin je maximálně 10 za půl roku. Pokud tyto hodiny nebudou vybrány, propadají.

Nepřítomnost dítěte musí rodiče ohlásit telefonicky, nebo emailem do 8 hodiny ranní téhož dne, lépe je ale dítě omlouvat den předchozí. Pokud tak rodiče neučiní, absence dítěte nebude omluvena, tudíž nemá nárok na náhradní dny.

S ohledem na zdraví všech – pokud jeví dítě viditelné známky nemoci (rýma, kašel, vyrážka apod.), nebude do kolektivu přijato.
Stane-li se, že se nemoc u dítěte projeví během pobytu v miniškolce, voláme neprodleně rodičům, aby si dítko co nejdříve vyzvedli.
Pevně věříme, že tento náš postoj všichni rodiče pochopí a souhlasí s ním.
Těšíme se na spolupráci.


 

SuperWebTricks Loading...

PŘIJĎTE NA SNÍDANI

NABÍZÍME

HLEDÁME