Zuzana Knesplová

Milí klienti,
od 11.5. je soukromá psychologická praxe  opět v provozu pro děti, dospívající i dospělé.
V zájmu nás všech prosím o důsledné dodržování hygienických opatření: dezinfekce rukou po příchodu do RC (k dispozici po vstupu do budovy + v konzultační místnosti), pohyb po RC Koupák v roušce, absolvování konzultací pouze v případě,
že se cítíte fyzicky dobře (ne nachlazení).
Těším se na Vás!
Zuzana Knesplová, 28.4. 2020

PhDr. Zuzana Knesplová
psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé

e-mail: knesplova.psycholog@gmail.com
telefon: +420 606 142 505
IČO: 08 51 40 62

 KDO JSEM?

Jsem absolventka jednooborové psychologie na FF UK v Olomouci. Psychologickému poradenství se věnuji od r. 2007. Od tohoto roku se také pohybuji v prostředí školy, kde své poradenské služby poskytuji dětem, dospívajícím, rodičům i pedagogům, a to jak v tématech spjatých se školou, tak v problematice osobní, vztahové, rodinné.

Ve své práci kladu důraz na lidskou individualitu a schopnost každého najít si „svou cestu“. To vše s respektem k jedinečnosti každého klienta i jeho problému. Mám mnohaleté zkušenosti se skupinami dětí i dospívajících (děti z pěstounských rodin, adolescentní skupiny osobního růstu, preventivní programy, intervence, lektorská činnost).
Jsem vdaná, máma dvou dětí, člověk milující hudbu, pohyb – v tělocvičně, tanečním sále, přírodě, ale také v práci. I proto se průběžně dále vzdělávám, spolupracuji se supervizorkou, věnuji se mindfulness.

KDY JE MOŽNÉ SLUŽEB VYUŽÍT?

 

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
Na konzultaci je třeba se vždy předem objednat (telefon, email). Termín je závazný, v případě zrušení méně jak 24 hodin předem bude požadováno zaplacení konzultace (termín nemohu nabídnout nikomu dalšímu, je pro Vás rezervován).

Standardní sezení trvá 50 minut a je zpoplatněno částkou 500,- (hrazeno hotově na místě). Na formě a počtu konzultací se vždy domlouváme
na prvním sezení – můžeme konzultovat jednorázově, nicméně lze navázat i dlouhodobější spolupráci – vždy dle povahy problému a potřeb klienta.
Ve vztahu ke klientovi dodržuji etické principy práce psychologa – veškeré informace jsou důvěrné a nejsou bez souhlasu klienta poskytovány žádné jiné osobě ani instituci.