SuperWebTricks Loading...

SNÍDANĚ S SEBOU

VOLONTÉ – VŮLE PPOMÁHAT – 19.9.

PRODEJ RUČNĚ VYROBENÝCH ŠPERKŮ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Blanka Zemanová
Objednávání a kontakt:
e-mail: detskypsycholog@email.cz
telefon: +420 723 303 397
IČO: 87 52 72 51
Životopis


CO NABÍZÍM?
Psychologické služby ve formě poradenství a terapie pro děti, dospívající a jejich rodiče.Tématy našich setkání mohou být:

  • poradenství ve výchovných otázkách (odměny a tresty, hranice, děti neposedné či „zlobivé“…)

  • náročné situace v rodinném životě (rozvodová situace, obnovená rodina, vztahy mezi sourozenci, ztráta rodiče…)
  • obtíže se školní docházkou (potíže s adaptací v mateřské či základní škole, šikana, stres z nároků školy, obtíže se sociálním  začleněním do kolektivu apod.)
  • dlouhodobější psychologické vedení při neurotických projevech, emočních výkyvech, po traumatizujících životních událostech

Forma spolupráce se vždy odvíjí od konkrétní potřeby klienta – může jít o jednorázovou poradenskou konzultaci nebo dlouhodobější psychologickou podporu. Na konzultaci je třeba se vždy předem objednat:
e-mailem na adrese: detskypsycholog@email.cz
telefonicky na čísle: +420 723 303 397
( v době konzultací nezvedám telefon, je možné poslat SMS nebo se Vám ozvu zpět, jakmile to bude možné).


  • Sezení trvá obvykle 60 minut, cena vstupní konzultace je 450 Kč, každé další sezení v ceně 500 Kč. Je plně hrazeno klientem na místě v hotovosti
  • Domluvené termíny považuji za závazné (Klient hradí i neuskutečněné setkání, pokud ho nezruší do 18h přecházejícího dne)
  • Ve své práci vycházím z principů Gestalt terapie, která klade důraz na vztah mezi psychologem a klientem, na uvědomování si vlastních potřeb a pocitů, na prožitky.
  • V práci s dětmi používám především pro ně přirozenou hru, využíváme modelínu, hlínu, pískoviště
  • Veškeré informace, které zazní během našich setkání, jsou důvěrné, jsem vůči klientům vázána mlčenlivostí
  • Neposkytuji zdravotnické služby
SuperWebTricks Loading...

HLEDÁME SERVÍRKU

PŘIJĎTE NA SNÍDANI

NABÍZÍME

PEČENÍ DORTŮ NA OSLAVY

DÁRKOVÉ POUKÁZKY